Spoločnosť Akkurat s.r.o. je tímom interných prekladateľov a korektorov a súčasne agentúrou so základňou externých prekladateľov a externých korektorov. Našou najvyššou prioritou je kvalita prekladu a dodržanie termínu dodania.

Batéria jazykov

Ponuka jazykových kombinácií odráža aktuálny dopyt na trhu. Je rozšíriteľná na požiadanie. Preklady zabezpečujeme takmer vo všetkých svetových jazykoch.

odborné preklady

Ako pracujeme

Zistite viac o tom ako fungujeme