Preklady

Ponúkame preklady do všetkých európskych jazykov. Každý text prekladá rodený hovoriaci daného cieľového jazyka a každý preklad je následne skontrolovaný druhým, rovnako špecializovaným lingvistom. Finálnu kontrolu následne vykonáva projektový manažér. Preklad, ktorý dodáme, považujeme za konečný, nevyžadujúci ďalšie jazykové úpravy.

Odborné preklady v nasledovných oblastiach

null

Medicína, farmácia

null

Veterinárstvo, biológia

null

Stavebná technika, obrábacie stroje

null

Informačné technológie, elektronika

null

Chémia, laboratórna technika

null

EU legislatíva, smernice

Medicínske preklady

Už od vzniku v roku 2005 sa zameriavame hlavne na preklady textov z oblasti medicíny, zdravotníckej techniky a farmácie. V našom zábere sú klinické štúdie, príbalové letáky, ale i chemické patenty či príručky k röntgenom, MR a CT prístrojom. Dôslednosť nášho prístupu uplatňujeme i pri preklade lekárskych nálezov a správ.

Naše preklady sprevádzajú výrobky a produkty spoločností ako Siemens, GE Medical, Pfizer, Ewopharma, Novartis, Zentiva, Synarca Ono, Medtronic a ďalších.

medicínske preklady Akkurat
technické preklady

Technické preklady

Druhou hlavnou oblasťou, ktorej sa venujeme, je stavebná a strojárska technika. V tejto oblasti beží pokrok dopredu míľovými krokmi a bager už nie je len ťažkým strojom na hrubú robotu. Jemná elektronika a citlivé ovládacie prvky dávno prenikli aj do tohto odvetvia a vyžadujú si stále podrobnejšie návody na obsluhu.

Tie si následne vyžadujú stále odbornejší preklad, takže naše skúsenosti s náročnými prekladmi sú tu vítané. Naše preklady nájdete v manuáloch a príručkách pre produkty spoločností ako Volvo, Atlas Copco, Husqvarna, Peugeot, General Motors, Pellenc atď.

Portfólio prekladových produktov

 • null
  návody na používanie medicínskych prístrojov a pomôcok
 • null
  príbalové letáky
 • null
  klinické štúdie
 • null
  publikácie, odborné články a prezentácie
 • null
  webové stránky
 • null
  marketingové materiály
 • null
  lekárske správy
 • null
  popisy technologických postupov
 • null
  firemná korešpondencia
 • null
  príručky k strojom
Spýtajte sa na ceny prekladov