Princíp

Keďže odborný technický preklad vždy vyžaduje presnosť, vecnosť, jednotnosť a jednoznačnosť použitej terminológie, pomáhame si pri prekladoch špeciálnymi prekladateľskými programami. Tieto tzv. „CAT tools“ (z angl. Computer Aided Translation tools = softvérové nástroje na podporu prekladu) obsahujú vlastné prostriedky na kontrolu terminológie, ktoré prekladateľovi pomáhajú udržať preklad konzistentný, a tým jednoznačný a zrozumiteľný.

Softvér

Programy CAT pracujú na báze prekladovej pamäte, ktorá je umiestnená na disku počítača prekladateľa, prípadne na sieťovom serveri. Do tejto TM (Translation Memory = prekladová pamäť) sa uloží každá veta, ktorú prekladateľ preloží.

Pri ďalšom výskyte tej istej, prípadne štruktúrou a použitými výrazmi podobnej vety v texte sa predošlý preklad spolu so zodpovedajúcim originálom zobrazí v špeciálnom okne prekladateľského programu. Týmto spôsobom môže na preklade pracovať viacero prekladateľov aj súčasne.

ozubené kolesá

Jednotlivé časti našej batérie

null

1. Analýza textu

Hĺbková analýza zdrojového textu (vyhľadanie kľúčovej terminológie, detekcia prípadných problematických úsekov textu).
null

2. Voľba prekladateľa

Na základe náročnosti obsahu a formátu vyberieme pre Váš preklad najvhodnejšieho prekladateľa.
null

3. Preklad

Samotná realizácia prekladu rodeným hovorcom cieľového textu s presnou a jednotnou terminológiou.
null

4. Odborná korektúra

Korektúra textu rodeným hovorcom cieľového textu s praxou/skúsenosťami v danom odbore.
null

5. Zapracovanie korektúr

Prekladateľ zapracuje korektúry a nasleduje výstupná kontrola preloženého textu.
null

6. Odovzdanie prekladu

Po výstupnej úprave a kontrole formátu sa výsledný text odovzdáva zákazníkovi.
Pozrite si všetky naše služby