O nás

Spoločnosť Akkurat s.r.o. je tímom interných prekladateľov a korektorov a súčasne agentúrou so základňou externých prekladateľov a externých korektorov. Externých spolupracovníkov vyberáme na základe skúšobného prekladu, príp. korektúry skúšobného textu.

Až po splnení náročných požiadaviek je s prekladateľom/korektorom nadviazaná spolupráca. Naším cieľom je vyhotoviť vysoko kvalitný preklad s presnou a jednotnou terminológiou.

Preklad, ktorý odovzdávame je:

 • null
  obsahovo presný
 • null
  štylisticky adekvátny
 • null
  terminologicky jednotný
 • null
  vyhovujúci existujúcim technickým normám
 • null
  graficky zodpovedajúci
medicínske preklady

Komplexná starostlivosť

Víziu kvalitných a komplexných prekladateľských služieb napĺňame kladením dôrazu na zdokonaľovanie mechanizmov zabezpečujúcich kvalitný výsledný tímový produkt, ktorým je preklad. V praxi toto znamená komplexnú starostlivosť o zdrojový text pri vstupe a výstupe a spracovanie zdrojového textu pomocou nástrojov počítačom podporovaného prekladu, zaručujúce terminologickú jednotnosť a úspory v prípade opakovaných pasáží a častí textu.

Jednoducho povedané, každý text je u nás preložený špecializovaným a overeným prekladateľom a následne skontrolovaný a upravený ďalším prekladateľom/korektorom. Systém „štyroch očí“ týmto spôsobom zabezpečuje minimalizáciu chýb a štylistickú primeranosť výsledného textu.

Kroky procesu

null

Analýza zdrojového textu

null

Kalkulácia

null

Vypracovanie terminologického zoznamu

null

Preklad sprevádzaný konzultáciou s odborníkom či zdrojmi z danej oblasti

null

Kontrola lingvistom

Máte záujem o preklad textu? Napíšte nám!